IRS

Kłopoty z rozliczeniem transakcji IRS

Aktualna polityka kredytowa niektórych banków wymusza na ich klientach konieczność podpisania wraz z umową kredytową, umowy transakcji IRS (zastąpienie zmiennych odsetek kredytowych naliczanych wg zmiennej stopy procentowej,  odsetkami naliczanymi wg stałej stopy procentowej). Niestety, niektóre banki traktują ww. umowę transakcji IRS jako integralną część umowy kredytowej. W przypadku takim, klient banku nie ma nawet możliwości zawarcia umowy transakcji IRS w innym banku, niż bank kredytujący.

Z uwagi na dynamikę konkurencyjności ofert banków, klienci banków kierując się konsolidacją zaciągniętych kredytów lub uzyskując bardziej atrakcyjną ofertę usług finansowych, postanawiają zmienić bank. Od tego momentu często jednak pojawiają się problemy w określeniu wysokości zobowiązań wobec dotychczasowego banku.

Zmiana banku wiąże się m.in. z koniecznością zamknięcia transakcji zamiany stóp procentowych, w związku  z rozwiązaniem umowy transakcji IRS. Brak transparentności stosowanych przez banki regulaminów zawierania transakcji walutowych i pochodnych,  wysoki stopień trudności materii, jak również brak danych, skutkuje zawieraniem przez klienta niekorzystnych  porozumień dotyczących rozwiązania umowy transakcji IRS, w których bank praktycznie samodzielnie określa  dzień wcześniejszego rozwiązania transakcji zamiany stóp procentowych oraz wysokość zobowiązania wobec banku związanego z przedterminowym zamknięciem transakcji zamiany stóp procentowych. Kwoty te są zazwyczaj niebagatelne.

Klienci banków obawiając się negatywnych konsekwencji niespełnienia oczekiwań banków zawierają ww. porozumienia oraz dokonują płatności kwot związanych z zamknięciem transakcji zamiany stóp procentowych. Stan taki nie oznacza jednak, iż klient banku nie ma możliwości odzyskania swoich pieniędzy w związku  z nieprawidłowościami w naliczeniu przez bank opłat.

Dotychczasowe doświadczenia procesowe naszej Kancelarii uwieńczone korzystnymi dla naszych klientów wyrokami sądowymi, pozwalają stwierdzić, iż banki nie są w stanie przedstawić transparentnej, rozsądnej i zgodnej z umową kalkulacji kosztów przedterminowego  zamknięcia transakcji IRS.

Zapraszamy zatem  podmioty, które znalazły się w podobnej sytuacji do podzielania się z nami swoimi refleksami. Ufamy, iż nasze wsparcie zapewni Państwu wymierne rezultaty finansowe.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontrakt bezpośredni:  Radomir Sroka – radca prawny, radomir.sroka@e-sroka.pl,  tel. 601 827 492.