ZESPÓŁ

Zaletą Kancelarii jest elastyczność

Radomir Sroka radomir.sroka@e-sroka.pl

radca prawny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, w 2003 r. uzyskał tytuł radcy prawnego.

Specializacja: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne, prawo dotyczące konkurencji, prawo obrotu nieruchomościami, papierów wartościowych, prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo rolne, prawo związane z funduszami europejskimi, prawo dotyczące restrukturyzacji, przekształceń i połączeń i podziałów spółek, prawo proceduralne

Języki: angielski prawniczy (biegły w piśmie i mowie)

 

Łukasz Gniewek lukasz.gniewek@e-sroka.pl

radca prawny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, w 2010 r. uzyskał tytuł radcy prawnego.

Specializacja: prawo cywilne, prawo dotyczące konkurencji, prawo upadłościowe, prawo wekslowe, prawo własności intelektualnej, prawo związane z funduszami europejskimi, prawo rolne, prawo administracyjne i praw

Języki: angielski (biegły w piśmie i mowie)

 

Maciej Szymczewski maciej.szymczewski@e-sroka.pl

radca prawny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji (2008), w 2013 r. uzyskał tytuł radcy prawnego.

Specializacja: prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo rolne, prawo procesowe, prawo ochrony środowiska oraz prawo pracy.

Języki: angielski

 

Katarzyna Sroka katarzyna.sroka@e-sroka.pl

radca prawny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji (2005) prawo, aplikacja radcowska odbywana przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, w 2009 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

Specializacja: prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo związane z ochroną środowiska, prawo bankowe, prawo cywilne, prawo budowlane, prawo procesowe.

Języki: niemiecki

 

Edyta Kantecka edyta.kantecka@e-sroka.pl

Doradca podatkowy (licencjonowany)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Doradca Podatkowy wpisany na listę doradców.

Specializacja: prawo podatkowe, prawo pracy, rachunkowość.

Języki: niemiecki