SKUP WIERZYTELNOŚCI

Z uwagi na posiadane doświadczenia Kancelaria roszerzyła wachlarz usług związanych z wierzytelnościami

Poprzez stałe kontakty gospodarcze, Kancelaria dysponuje kapitałem inwestycyjnym swoich klientów, który dedykowany jest do zakupu wierzytelności o problematycznym statusie prawnym.

W zakresie tym przyjęliśmy filozofię myślenia odmienną od tej jaką reprezentują inne podmioty skupujące wierzytelności. Przedmiotem naszego zainteresowania są wierzytelności o znacznej wartości, których istnienie obarczone jest pewnymi wątpliwościami prawnymi.

Każda wierzytelność analizowana jest przez nas indywidualnie. Kancelaria nie działa automatycznie. Nie upatrujemy szansy w masowo zakupywanych wierzytelnościach, których głównym problemem jest egzekwowalność.

Wypracowany przez nas model współpracy opiera się na następującym scenariuszu postępowania:

  1. Analiza wierzytelności w oparciu o wszystkie dane i dokumenty przedstawione przez „sprzedającego” wierzytelność.
  2. Złożenie oferty zakupu wierzytelności.
  3. Zawarcie stosownej umowy (z podpisami poświadczonymi notarialnie), na mocy której dochodzi od zakupu wierzytelności.

W zakresie tym sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek kosztów.